sesja XXXIV - 27.06.2013r.

SESJA NR XXXIV RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 27 czerwca 2013r.

 


  

UCHWAŁA NR XXXIV/288/2013

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2012
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
bilans z wykonania budżetu
ZAŁĄCZNIK NR 2 - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za 2012 rok

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/289/2013

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2012

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/290/2013

w sprawieprzyjęcia sprawozdania z wykonania w roku 2012 procesów, o których mowa w art. 3 ustawy o finansach publicznych (rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2012)
ZAŁĄCZNIK - skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/291/2013

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/292/2013

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2013
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
dochody budżetowe na 2013 rok
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki budżetowe na 2013 rok

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/293/2013

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2013 – 2024
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2024
ZAŁĄCZNIK NR 2 - objaśnienia
ZAŁĄCZNIK NR 3 - wykaz przedsięwzięć

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/294/2013

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Złocieniec

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/295/2013

w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/296/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXXIV/297/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

 

 

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XXXIV sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 27 czerwca 2013 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 16-07-2013 07:41:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 16-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 16-07-2013 08:29:54