Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów przejazdu do najbliższego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka, zapewniającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

IS-03

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów przejazdu do najbliższego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka, zapewniającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki

I. Podstawa prawna: art. 14a ust. 4oraz art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2156 z późn. zm.).

II. Wymagane dokumenty:

1) wniosek o zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów przejazdu do ośrodka zapewniającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki formularz nr IS-03     ;
2) zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do ośrodka, zapewniającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Referat Infrastruktury Społecznej;
2) miejsce: ul.Wolności 6, I piętro, pokój nr 11;
3) telefon, fax: 0-943672022, w. 49; 0-943671618;
4) e-mail: um.oswiata@zlocieniec.pl

IV. Opłaty: nie pobiera się opłat.

V. Termin załatwienia sprawy: do 30 dni od daty złożenia wniosku, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego - do 60 dni.

VI. Tryb odwoławczy: nie dotyczy.

VII. Uwagi dodatkowe:

1) dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski ul. Stary Rynek 3 78-520 Złocieniec;
2) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do ośrodka zawierana jest umowa pomiędzy gminą a rodzicem lub prawnym opiekunem ucznia;
3) w przypadku zapewnienia przez gminę bezpłatnego transportu i opieki, przejazd odbywa się na podstawie umowy pomiędzy gminą a przewoźnikiem.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 31-05-2013 12:02:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Dołbniak 31-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 01-06-2016 07:43:37