Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

IS-15

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

I. Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),

II. Wymagane dokumenty:

1) wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - formularz nr F1/VI/IS-15      ;
2) załącznik: kopia stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez gminę).

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Stanowisko ds. wydawania zezwoleń alkoholowych;
2) miejsce : ul.Wolności 6, nr pok.22, piętro drugie
3) telefon, fax: 9436-72022,wew. 29;
4) e-mail: um.edg@zlocieniec.pl;

IV. Opłaty:

1) opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń;

2) opłata roczna za poszczególne rodzaje zezwoleń wynosi:

a) 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa,
b) 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c) 2.100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu;

3) nr konta bankowego: 84 10202847 0000 1202 0056 0763;

4) uwagi dodatkowe: nie dotyczy

V. Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie.

VI Tryb odwoławczy:

1) zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
2) odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VII. Uwagi dodatkowe:

1) jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych;

2) zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni;

3) odbiór zezwolenia odbywa się po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za jego wydanie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 29-05-2013 08:16:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Sabat 29-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 16-11-2016 11:31:24