sesja XXX - 28 lutego 2013r.

SESJA NR XXX RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 28 lutego 2013r.

 


  

UCHWAŁA NR XXX/263/2013

w sprawie podjęcia przez gminę Złocieniec we współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Powiatu Drawskiego i Powiatem Drawskim negocjacji w sprawie przejęcia majątku ruchomego i nieruchomego Placówki Terenowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXX/264/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXX/265/2013

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – działki nr ewid. 40/36, 40/53, 40/55 oraz 40/56 obręb 12 m. Złocieniec
ZAŁĄCZNIK NR 1 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – działki nr ewid. 40/36, 40/53, 40/55 oraz 40/56 obręb 12 m. Złocieniec
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – działki nr ewid. 40/36, 40/53, 40/55 oraz 40/56 obręb 12 m. Złocieniec, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXX/266/2013

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2013
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Prognoza dochodów budżetowych gminy Złocieniec na 2013 rok
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki budżetowe gminy Złocieniec na 2013 rok
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Złocieniec w 2013 r.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXX/267/2013

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złocieniec na lata 2013 – 2024
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024
ZAŁĄCZNIK NR 2 - objaśnienia

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXX/268/2013

w sprawie określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania, z przystanków komunikacyjnych,  których właścicielem lub zarządzającym  jest gmina Złocieniec udostępnionych dla operatorów i przewoźników
ZAŁĄCZNIK -
WNIOSEK o wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców zarządzanych przez gminę Złocieniec

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXX/269/2013

w sprawie zmiany Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XXX sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 28 lutego 2013 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 18-04-2013 09:19:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 18-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 18-04-2013 10:11:28