Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Złocieńca.