Budżet gminy Złocieniec na rok 2013

UCHWAŁA NR XXVIII/238/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2013

ZAŁĄCZNIK NR 01 - Dochody budżetu Gminy Złocieniec w 2013 r.
ZAŁĄCZNIK NR 02 - Wydatki budżetu Gminy Złocieniec w 2013 r.
ZAŁĄCZNIK NR 03 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Złocieniec w 2013 r.
ZAŁĄCZNIK NR 04 - Dochody budżetu Gminy Złocieniec związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2 0 1 3 r .
ZAŁĄCZNIK NR 05 - Wydatki budżetu Gminy Złocieniec związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi u s t a w a m i w 2 0 1 3 r .
ZAŁĄCZNIK NR 06 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Złocieniec związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013r.
ZAŁĄCZNIK NR 07 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Złocieniec związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.
ZAŁĄCZNIK NR 08 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Złocieniec w 2013 r.
ZAŁĄCZNIK NR 09 - Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2 0 1 3 r .
ZAŁĄCZNIK NR 10 - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Złocieniec w 2013 r.
ZAŁĄCZNIK NR 11 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Złocieniec na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2013 r.
ZAŁĄCZNIK NR 12 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Złocieniec na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.
ZAŁĄCZNIK NR 13 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Złocieniec na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.
ZAŁĄCZNIK NR 14 - Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Złocieniec na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/239/2012 Rady Miejskie w Złocieńcu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2013-2024

ZAŁĄCZNIK NR 01 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złocieniec na lata 2013 - 2024
ZAŁĄCZNIK NR 01
-
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złocieniec na lata 2013 - 2024 - ciąg dalszy
ZAŁĄCZNIK NR 01
-
Analiza graficzna danych z WPF
ZAŁĄCZNIK NR 02
-
Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złocieniec na lata 2013 – 2024

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 30-01-2013 14:01:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Dobroń 30-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 30-01-2013 14:13:01