sesja XXIII - 24 września 2012r.

SESJA NR XXIII RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 24 września 2012r.

 


 

 

UCHWAŁA NR XXIII/194/2012

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

UCHWAŁA NR XXIII/195/2012

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
ZAŁĄCZNIK -
mapa

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

UCHWAŁA NR XXIII/196/2012

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Roberta Siedlarka na działalność Burmistrza Złocieńca

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

UCHWAŁA NR XXIII/197/2012

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec  na rok 2012
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
dochody
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

UCHWAŁA NR XXIII/198/2012

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14  dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

 

UCHWAŁA NR XXIII/199/2012

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla jednego drzewa ze zbiorowego pomnika przyrody

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

 

UCHWAŁA NR XXIII/200/2012

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Złocieniec
ZAŁĄCZNIK -
mapa

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

 

UCHWAŁA NR XXIII/201/2012

w sprawie udzielenia Powiatowi Drawskiemu pomocy finansowej na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Drawskiego

 

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

UCHWAŁA NR XXIII/202/2012

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

UCHWAŁA NR XXIII/203/2012

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Złocieńca

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

 

UCHWAŁA NR XXIII/204/2012

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „Włókiennicza II”
ZAŁĄCZNIK -
mapa

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XXIII sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 24 września 2012r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 09-11-2012 11:31:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 09-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 20-11-2012 13:51:42