sesja XXI - 31 maja 2012r.

SESJA NR XXI RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 31 maja 2012r.

 


 

 

UCHWAŁA NR XXI/177/2012

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Złocienieckiego Ośrodka Kultury w Złocieńcu za 2011 rok

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXI/178/2012

w sprawie nadania Statutu Złocienieckiemu Ośrodkowi  Kultury w Złocieńcu

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXI/179/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.)

UCHWAŁA NR XXI/180/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2012 rok

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXI/181/2012

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Złocieniec w 2012 roku
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
kompielisko "Gęsia Łączka"
ZAŁĄCZNIK NR 2 - kompielisko "Wyspa Ostrów"

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXI/182/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Złocieniec oddanych w dzierżawę i użyczenie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Złocieńcu

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXI/183/2012

uchylająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok 2012

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 17 maja 2012 r)

UCHWAŁA NR XXI/184/2012

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok 2012
ZAŁĄCZNIK -
Wydatki budżetowe gminy Złocieniec na 2012 rok

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 17 maja 2012 r.)

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XXI sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 31 maja 2012r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 30-10-2012 12:45:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 30-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 30-10-2012 13:08:17