obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym) wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami wodociągowymi oraz odcinka kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 25/16, 28/17, 28/18, 28/19 oraz 29 obreb 17 m. Złocieniec.