sesja XVIII - 29 marca 2012r.

SESJA NR XVIII RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 29 marca 2012r.

 


 

 

UCHWAŁA NR XVIII/158/2012

w sprawie  udzielenia  zgody na zbycie nieruchomości

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVIII/159/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Złocieniec

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVIII/160/2012

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy  Złocieniec na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVIII/161/2012

w sprawie przystąpienia do współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie umowy partnerskiej - Partnerstwo Powiatu Drawskiego na rzecz Integracji i Przedsiębiorczości Społecznej

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVIII/162/2012

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu na lata 2012 - 2015

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVIII/163/2012

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla jednego drzewa ze zbiorowego pomnika przyrody

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XVIII/164/2012

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec w roku 2012

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XVIII/165/2012

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – działki nr ewid. 40/36, 40/53, 40/55 oraz 40/56 obręb 12 m. Złocieniec
ZAŁĄCZNIK -
mapa

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVIII/166/2012

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVIII/167/2012

w sprawie  udzielenia  zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVIII/168/2012

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – Dworzec w Cieszynie I
ZAŁĄCZNIK - mapa

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVIII/169/2012

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – Dworzec w Cieszynie II
ZAŁĄCZNIK - mapa

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XVIII sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 29 marca 2012r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 08-05-2012 09:14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 16-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 14-05-2012 12:38:03