sesja XVII - 23 lutego 2012r.

SESJA NR XVII RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 23 lutego 2012r.

 


 

 

UCHWAŁA NR XVII/152/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 26 stycznia 2012r.)

UCHWAŁA NR XVII/153/2012

w sprawie 3-letniego gminnego programu wspierania rodziny w gminie Złocieniec

(Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 marca 2012r.)

UCHWAŁA NR XVII/154/2012

w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie gminy Złocieniec na lata 2012-2015

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 01 stycznia 2012r.)

UCHWAŁA NR XVII/155/2012

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Złocieniec na rok 2012
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Dochody budżetowe gminy Złocieniec na 2012 rok
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki budżetowe gminy Złocieniec na 2012 rok
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Złocieniec w 2012 r.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVII/156/2012

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVII/157/2012

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złocieniec na lata 2011 – 2024
ZAŁĄCZNIK NR 1
wieloletnia prognoza finansowa /dokument w formacie xls/
ZAŁĄCZNIK NR 2 - objaśnienia
ZAŁĄCZNIK NR 3 - CZĘŚĆ 1 - zbiorczo przedsięwzięcia
                                  CZĘŚĆ 2 - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
                                  CZĘŚĆ 3 - programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XVII sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 23 lutego 2012r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 08-05-2012 08:19:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 16-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 14-05-2012 12:37:52