ogłoszenie o zawiadomieniu o zakończeniu postępowania dowodowego w postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o calkowitej długosci do 1 km na terenie dzialek nr ewid. 47/21, 47/22, 47/23, 47/4 49 oraz 50/16 obręb 12 m. Złociniec