sesja XIV - 24 listopada 2011r.

SESJA NR XIV RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 24 listopada 2011r.

 


 

UCHWAŁA NR XIV/120/2011

w sprawie zmiany statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XIV/121/2011

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
ZAŁĄCZNIK -
mapa

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XIV/122/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XIV/123/2011

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.)

UCHWAŁA NR XIV/124/2011

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Złocieniec

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.)

UCHWAŁA NR XIV/125/2011

w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym,  dla celów podatku leśnego

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.)

UCHWAŁA NR XIV/126/2011

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.)

UCHWAŁA NR XIV/127/2011

w sprawie określenia jednostek budżetowych gminy Złocieniec, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł, z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia dochodów, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
WZÓR NR 1 projekt/plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku na 20.. rok
ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR NR 1 decyzja w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku na 20.. rok
ZAŁĄCZNIK NR 2WZÓR NR 2 wniosek w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku na 20.. rok

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XIV/128/2011

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.)

UCHWAŁA NR XIV/129/2011

w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz załączników do ww. deklaracji i informacji
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
DN deklaracja na podatek od nieruchomości
ZAŁĄCZNIK NR 2 - DR deklaracja na podatek rolny
ZAŁĄCZNIK NR 3 - DL deklaracja na podatek leśny
ZAŁĄCZNIK NR 4 - IF informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i lasach
ZAŁĄCZNIK NR 5 - ZN-A dane o nieruchomościach
ZAŁĄCZNIK NR 6 - ZN-B dane o zwolnieniech podatkowych w podatku od nieruchomości
ZAŁĄCZNIK NR 7 - ZR-A dane o nieruchomościach rolnych
ZAŁĄCZNIK NR 8 - ZR-B dane o zwolnieniech i ulgach podatkowych w podatku rolnym
ZAŁĄCZNIK NR 9 - ZL-A dane o nieruchomościach leśnych
ZAŁĄCZNIK NR 10 - ZL-B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym
ZAŁĄCZNIK NR 11 - Z-W załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, do deklaracji na podatek rolny, do deklaracji na podatek leśny i do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach
 

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.)

UCHWAŁA NR XIV/130/2011

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok  2011
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
dochody bieżące
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki bieżące

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XIV/131/2011

w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego gminy Złocieniec działającego  pod nazwą: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złocieńcu” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową gminy Złocieniec działającą pod nazwą: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złocieńcu” oraz nadania statutu tej jednostce

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XIV/132/2011

w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy o dodatkach mieszkaniowych

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XIV sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 24 listopada 2011r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 05-01-2012 09:26:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 02-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 10-01-2012 11:59:08