ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złocieniec dla terenu ograniczonego ulicami: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Władysława Sikorskiego, Wolności, Kreta w miejscowości Złocieniec w obrębie ewidencyjnym nr 11 m. Złocieniec