sesja XII - 29 września 2011r.

SESJA NR XII RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 29 września 2011r.

 


 

UCHWAŁA NR XII/104/2011

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim na kadencję 2012-2015

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XII/105/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie stawek dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – samorządowego zakładu budżetowego gminy Złocieniec

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku)

UCHWAŁA NR XII/106/2011

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Złocieniec  w czasie przekraczającym ten wymiar

(Uchwała wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XII/107/2011

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XII/108/2011

w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XII/109/2011

w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XII/110/2011

w sprawie przyjęcia „Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Złocieniec na lata 2011 - 2014 z uwzględnieniem lat 2015 - 2018”wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Złocieniec na lata 2011 - 2014 z uwzględnieniem lat 2015 - 2018”
ZAŁĄCZNIK NR 1 - AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZŁOCIENIEC NA LATA 2011-2014 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2015-2018
ZAŁĄCZNIK NR 2 - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZŁOCIENIEC NA LATA 2011-2014 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2015-2018

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XII/111/2011

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok  2011
ZAŁĄCZNIK NR 1 - dochody bieżące
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki bieżące

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XII/112/2011

w sprawie zamiaru wsparcia przez gminę Złocieniec w latach 2012 - 2014 inwestycji realizowanej przez Powiat Drawski

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XII/113/2011

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
mapa

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XII sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 29 września 2011r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 22-11-2011 14:08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 22-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 22-11-2011 14:36:37