Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
INFORMACJA roczna o wykonaniu budżetu Gminy Złocieniec za 2012 rok 2013-06-01 22:18:14
UCHWAŁA Nr XXXV/165/Z/2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłozonym przez Burmistrza Złocieńca sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za 2012 rok 2013-05-06 09:44:49
INFORMACJA o wykonaniu budżetu gminy Złocieniec za IV kwartał 2012 roku 2013-02-26 09:51:38
Uchwała Nr XCII/320/Z/2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 13 września 2012r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Złocieńca informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. 2012-10-30 12:23:34
INFORMACJA o wykonaniu budżetu gminy Złocieniec za III kwartał 2012 roku 2012-10-30 07:09:12
Informacja o przyznanych Ulgach w formie umorzeń należności niepodatkowych mających charakter publiczno - prawny za III kwartał 2012r. 2012-10-30 07:08:31
Informacja o przyznanych Ulgach w formie umorzeń należności niepodatkowych mających charakter publiczno - prawny za II kwartał 2012r. 2012-07-24 11:41:05
INFORMACJA o wykonaniu budżetu gminy Złocieniec za II kwartał 2012 roku 2012-07-24 11:38:05
Uchwała Nr VI/20/Z/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Złocieniec na lata 2012-2024 2012-05-10 11:54:07
Informacja o przyznanych Ulgach w formie umorzeń należności niepodatkowych mających charakter publiczno - prawny za I kwartał 2012r. 2012-04-26 09:34:12
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Złocieniec za I kwartał 2012r. 2012-04-26 09:33:36
Budżet gminy Złocieniec 2012 2012-01-26 10:22:28
Uchwała Nr CXXXV/475/Z/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 08.12.2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Miasta i Gminy Złocieniec o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2024. 2011-12-15 11:41:46
Uchwała Nr CXXXV/474/Z/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 08.12.2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Złocieniec na 2012 rok. 2011-12-15 11:39:57
Projekt budżetu 2012 2011-11-22 13:11:42