sesja XI - 02 września 2011r.

SESJA NR XI RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 02 września 2011r.

 


 

UCHWAŁA NR XI/99/2011

uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Złocieńcu ul. I Dywizji WP 4

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku)

UCHWAŁA NR XI/100/2011

uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Złocieńcu ul. Czwartaków 2

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku)

UCHWAŁA NR XI/101/2011

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok  2011
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
dochody
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XI/102/2011

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złocieniec na lata 2011-2024
ZAŁĄCZNIK

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XI/103/2011

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zostaje podana do wiadomości  w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez rozplakatowanie na tablicach Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.)

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XI sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 02 września 2011r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 28-09-2011 10:01:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 30-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 28-09-2011 10:23:30