sesja X - 30 czerwca 2011r.

SESJA NR X RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 30 czerwca 2011r.

 


 

UCHWAŁA NR X/82/2011

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2010

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR X/83/2011

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2010

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR X/84/2011

zmieniająca uchwałęw sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Złocieńcu ul. I Dywizji WP 4

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR X/85/2011

zmieniająca uchwałęw sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Złocieńcu ul. Czwartaków 2

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR X/86/2011

w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR X/87/2011

w sprawie powołania zespołu do przedstawienia na sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR X/88/2011

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2010
ZAŁĄCZNIK -
skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego gmina Złocieniec sporządzony na dzień 31.12.2010r.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR X/89/2011

w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, terminu jej płatności, zasad ustalania, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tej opłaty

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2011 r..)

UCHWAŁA NR X/90/2011

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
ZAŁĄCZNIK NR 1
plan zagospodarowania terenu cz.1
ZAŁĄCZNIK NR 2 - plan zagospodarowania terenu cz.2
ZAŁĄCZNIK NR 3 - plan zagospodarowania terenu cz.3
ZAŁĄCZNIK NR 4 - plan zagospodarowania terenu cz.4
ZAŁĄCZNIK NR 5 - plan zagospodarowania terenu cz.5

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR X/91/2011

w sprawie nadania nazw ulicom
ZAŁĄCZNIK -
mapa

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR X/92/2011

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR X/93/2011

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
mapa
ZAŁĄCZNIK NR 2
- mapa
ZAŁĄCZNIK NR 3 - mapa
ZAŁĄCZNIK NR 4 - mapa
ZAŁĄCZNIK NR 5 - mapa
ZAŁĄCZNIK NR 6 - mapa
ZAŁĄCZNIK NR 7 - mapa
 

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR X/94/2011

w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicach Urzędu Miejskiego w Złocieńcu)

UCHWAŁA NR X/95/2011

w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicach Urzędu Miejskiego w Złocieńcu)

UCHWAŁA NR X/96/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Złocieniec w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.)

UCHWAŁA NR X/97/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji rozwoju gospodarczego i budżetu Rady Miejskiej w Złocieńcu, ustalenia jej składu oraz przedmiotu działania

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

UCHWAŁA NR X/98/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji wsi i rolnictwa Rady Miejskiej w Złocieńcu, ustalenia jej składu oraz przedmiotu działania

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na X sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 30 czerwca 2011r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 28-09-2011 08:21:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 30-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 28-09-2011 09:08:37