sesja VI - 31 marca 2011r.

SESJA NR VI RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 31 marca 2011r.

 


 

UCHWAŁA NR VI/53/2011

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR VI/54/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego Rady Miejskiej w Złocieńcu, ustalenia jej składu oraz przedmiotu działania.
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR VI/55/2011

w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec.
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR VI/56/2011

w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec.
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR VI/57/2011

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR VI/58/2011

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Złocieniec na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR VI/59/2011

w sprawie udzielenia zgody na wniesienie przez Burmistrza Złocieńca nieruchomości gruntowych gminy Złocieniec jako wkładu niepieniężnego do spółki.
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR VI/60/2011

w sprawie wniesienia infrastruktury technicznej jako wkładu niepieniężnego do spółki.
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR VI/61/2011

w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości.
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR VI/62/2011

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Złocieniec na 2011 rok.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - dochody bieżące
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki bieżące
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR VI/63/2011

w sprawie zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na zadanie pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Wąsosz oraz budowa kanalizacji w Warniłęgu i Kosobudach”.
 

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR VI/64/2011

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Złocieniec w czasie przekraczającym ten wymiar.
 
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2011 r.)

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na VI sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 31 marca 2011r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 10-08-2011 10:05:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 30-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 10-08-2011 12:55:18