sesja III - 30 grudnia 2010r.

SESJA NR III RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 30 grudnia 2010r.

 


 

UCHWAŁA NR III/19/2011

w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Złocieniec.
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR III/20/2011

w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku)

UCHWAŁA NR III/21/2011

w sprawie harmonogramu oraz wiodących tematów sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w 2011 roku (plan pracy rady).
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR III/22/2011

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2011 rok.
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR III/23/2011

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011.
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku)

UCHWAŁA NR III/24/2011

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec.
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku)

UCHWAŁA NR III/25/2011

w sprawie  udzielenia  zgody na darowiznę nieruchomości.
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR III/26/2011

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR III/27/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu.
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR III/28/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji rozwoju gospodarczego i budżetu Rady Miejskiej w Złocieńcu, ustalenia jej składu oraz przedmiotu działania.
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR III/29/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego Rady Miejskiej w Złocieńcu, ustalenia jej składu oraz przedmiotu działania.
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR III/30/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki Rady Miejskiej w Złocieńcu, ustalenia jej składu oraz przedmiotu działania.
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR III/31/2011

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Złocieniec na rok 2010.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - dochody gminy Złocieniec
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki gminy Złocieniec
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR III/32/2011

w sprawie maksymalnej wysokości kredytów zaciąganych przez Burmistrza Złocieńca w roku budżetowym 2011.
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku)

UCHWAŁA NR III/33/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.)

UCHWAŁA NR III/34/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz załączników do ww. deklaracji i informacji.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - DN DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
ZAŁĄCZNIK NR 2 - IF INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH I LASACH
ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZN-A załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości i do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach
 
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.)

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na III sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 30 grudnia 2010r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 07-03-2011 09:40:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 01-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 15-12-2011 11:45:09