sesja IV - 27 stycznia 2011r.

SESJA NR IV RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 27 stycznia 2011r.


UCHWAŁA NR IV/35/2011

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok 2011.
ZAŁĄCZNIK NR 01 - dochody budżetu gminy Złocieniec w 2011r.
ZAŁĄCZNIK NR 02 - wydatki budżetu gminy Złocieniec w 2011r.
ZAŁĄCZNIK NR 03 - przychody i rozchody budżetu gminy Złocieniec w 2011r.
ZAŁĄCZNIK NR 04 - dochody i wydatki budżetu Gminy Złocieniec związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
ZAŁĄCZNIK NR 05 - dochody i wydatki budżetu Gminy Złocieniec związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.
ZAŁĄCZNIK NR 06 - dochody i wydatki budżetu Gminy Złocieniec związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub  porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.
ZAŁĄCZNIK NR 07 - wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Złocieniec w 2011 r.
ZAŁĄCZNIK NR 08 - plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2011 r.
ZAŁĄCZNIK NR 09 - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Złocieniec w 2011 r.
ZAŁĄCZNIK NR 10 - dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Złocieniec w 2011 r.
ZAŁĄCZNIK NR 11 - dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Złocieniec na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 r.
ZAŁĄCZNIK NR 12 - dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Złocieniec na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.
ZAŁĄCZNIK NR 13 - dotacje podmiotowe udzielone w 2011 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego)

 

UCHWAŁA NR IV/36/2011

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złocieniec na lata 2011-2024.
ZAŁĄCZNIK - dane wejściowe
ZAŁĄCZNIK NR 01 -  wieloletnia prognoza gminy Złocieniec na lata 2011 - 2024
ZAŁĄCZNIK NR 02 - wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata   2011 - 2024
ZAŁĄCZNIK NR 03 - objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku)

UCHWAŁA NR IV/37/2011

w sprawie wystąpienia Gminy Złocieniec ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR IV/38/2011

w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2011 roku)

UCHWAŁA NR IV/39/2011

w sprawie udzielenia zgody na przekazanie nakładów poniesionych przez Gminę Złocieniec na środki trwałe tj.obiekty budowlane i urządzenia jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki.
ZAŁĄCZNIK
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR IV/40/2011

w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na IV sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 27 stycznia 2011r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 04-03-2011 11:09:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 01-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 07-03-2011 09:41:08