Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
INFORMACJA roczna o wykonaniu budżetu Gminy Złocieniec za 2011 rok 2012-05-31 06:56:03
Informacja o przyznanych Ulgach w formie umorzeń należności niepodatkowych mających charakter publiczno - prawny za IV kwartał 2011r. 2012-02-24 13:42:50
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Złocieniec za IV kwartał 2011r. 2012-02-24 13:41:54
Informacja o przyznanych Ulgach w formie umorzeń należności niepodatkowych mających charakter publiczno - prawny za III kwartał 2011r. 2011-11-08 07:06:34
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Złocieniec za III kwartał 2011r. 2011-11-03 08:18:00
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Złocieniec za II kwartał 2011r. 2011-08-02 09:27:42
Informacja o przyznanych Ulgach w formie umorzeń należności niepodatkowych mających charakter publiczno - prawny za II kwartał 2011r. 2011-08-02 09:26:39
Informacja o przyznanych Ulgach w formie umorzeń należności niepodatkowych mających charakter publiczno - prawny za | kwartał 2011r. 2011-04-29 10:55:40
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Złocieniec za I kwartał 2011r. 2011-04-29 10:42:45
BUDŻET GMINY ZŁOCIENIEC NA ROK 2011 2011-03-04 12:23:00
Uchwała Nr XVII/87/Z/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Złocieniec na lata 2011 - 2024 2011-03-04 10:59:39
Uchwała Nr XVII/86/Z/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Złocieniec na 2011r. 2011-03-04 10:57:47
Uchwała Nr CXXVIII/367/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 06 grudnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Miasta i Gminy Złocieniec o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2024 2010-12-13 14:12:00
Uchwała Nr CXXVIII/366/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 03 grudnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Złocieniec na 2011r. 2010-12-13 14:09:57
Uchwała Nr CXXVIII/365/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 06 grudnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Złocieniec na 2011 rok 2010-12-13 14:02:19