sesja LXIII (09.11.2010r.)

KADENCJA 2006 - 2010 ( sesja LXIII )

---------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR LXIII/431/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. )

UCHWAŁA NR LXIII/432/2010

w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Złocieniec w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r..)

UCHWAŁA NR LXIII/433/2010

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LXIII/434/2010

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LXIII/435/2010

w sprawie zgody na obciążenie nieruchomości gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LXIII/436/2010

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Złocieniec na rok 2010.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - wydatki gminy Złocieniec
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LXIII/437/2010

w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na LXIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 09 listopada 2010 roku 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 02-12-2010 09:07:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 30-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 02-12-2010 09:29:34