sesja LXII (28.10.2010r.)

KADENCJA 2006 - 2010 ( sesja LXII )

---------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR LXII/419/2010

w sprawie regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Złocieńcu.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR LXII/420/2010

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
(Uchwała wchodzi w życie po z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LXII/421/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Złocieniec w latach 2007 - 2012 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR LXII/422/2010

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.)

UCHWAŁA NR LXII/423/2010

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.)

UCHWAŁA NR LXII/424/2010

w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym, dla celów podatku leśnego.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.)

UCHWAŁA NR LXII/425/2010

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR LXII/426/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.)

UCHWAŁA NR LXII/427/2010

w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz załączników do ww deklaracji i informacji.
ZAŁĄCZNIK NR 1
- DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
ZAŁĄCZNIK NR 2 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
ZAŁĄCZNIK NR 3 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
ZAŁĄCZNIK NR 4 - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH I LASACH
ZAŁĄCZNIK NR 5 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
ZAŁĄCZNIK NR 6 - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
ZAŁĄCZNIK NR 7 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
ZAŁĄCZNIK NR 8 - DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM
ZAŁĄCZNIK NR 9 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
ZAŁĄCZNIK NR10 - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM
ZAŁĄCZNIK NR 11 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, do deklaracji na podatek rolny, do deklaracji na podatek leśny i do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR LXII/428/2010

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Złocieniec na rok 2010.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LXII/429/2010

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Złocieniec na rok 2010.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LXII/430/2010

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec.
ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na LXII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 28 października 2010 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 01-12-2010 13:09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 30-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 01-12-2010 14:44:03