sesja LX (30.09.2010r.)

KADENCJA 2006 - 2010 ( sesja LX )

---------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR LX/409/2010

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LX/410/2010

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LX/411/2010

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 15/2005 z dnia 27 lipca 2005r. w sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego w części dotyczącej zakazu używania w Parku łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LX/412/2010

w sprawie utworzenia w szpitalu odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów burmistrza.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęca)

UCHWAŁA NR LX/413/2010

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LX/414/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LX/415/2010

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Justynę Tomczyk na działalność Burmistrza Złocieńca.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na LX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 30 września 2010 roku 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 07-10-2010 09:49:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 20-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 07-10-2010 10:04:38