sesja LVIII (09.09.2010r.)

KADENCJA 2006 - 2010 ( sesja LVIII )

---------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR LVIII/395/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu związku międzygminnego zorganizowanego pod nazwą „Celowy Związek Gmin R-XXI”.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LVIII/396/2010
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Złocieniec na rok 2010.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - dochody
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki
ZAŁĄCZNIK NR 3 - zmiany limitów wydatków gminy Złocieniec na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LVIII/397/2010
 
w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LVIII/398/2010
 
w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LVIII/399/2010
 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LVIII/400/2010
 
w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LVIII/401/2010
 
w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LVIII/402/2010
 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LVIII/403/2010
 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubieszewo na lata 2009 - 2016.
ZAŁĄCZNIK -
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBIESZEWO na lata 2009 – 2016
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LVIII/404/2010
 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stawno na lata 2009 - 2016.
ZAŁĄCZNIK
- PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STAWNO na lata 2009 - 2016
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LVIII/405/2010
 
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Złocieniec.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Złocieniec 
ZAŁĄCZNIK NR 2 -  Prognoza Oddziaływania na Środowisko „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Złocieniec”
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LVIII/406/2010
 
w sprawie przystąpienia gminy Złocieniec do projektu pod nazwą: „Stworzenie Drawskiego Powiatowego Systemu Informacji Turystycznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałania 5.1.2 ,,Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych”.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na LVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 09 września 2010 roku 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 07-10-2010 08:06:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 20-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 07-10-2010 09:18:32