Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

 

KARTA USŁUG 1/GK

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Wymagane dokumenty:

1)       wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (druk do pobrania),

2)       plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiarów,

3)       pozwolenie na budowę, jeżeli w pasie drogi umieszczane są urządzenia typu przyłącza gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne itp.

Opłaty:

1)       opłata skarbowa za wniosek                                                                         – 5,00 zł.,

2)       opłata skarbowa za załącznik                                                                        – 0,50 zł.,

3)       opłata stała za wydanie decyzji                                                                    – bez opłaty,

4)       opłata za zajęcie pasa drogi ustala się następująco:

DLA DRÓG POWIATOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MIASTA I GMINY ZŁOCIENIEC:

1)       za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu, ustala się następujące roczne stawki opłat za1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia:
- w jezdni                                                                                                                     -   80,00 zł.,
- w pozostałych elementach pasa drogowego na obszarze zabudowanym     -   40,00 zł.,
- w pozostałych elementach pasa drogowego poza terenem zabudowanym    - 20,00 zł.,
- na drogowym obiekcie inżynierskim                                                                     - 160,00 zł.
Przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki opłat w wysokości 50% stawek określonych jak w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami.

Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne ) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym,

2)       za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, ustala się następujące stawki opłat za 1m2 za każdy dzień:
- pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
           poza terenem zabudowanym                                                                    -  0,40 zł.,
           na terenie zabudowanym                                                                          -  0,50 zł.,
- pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów                -  0,30 zł.,
- reklamy                                                                                                                  -  1,00 zł.
Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny,

3)       za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych:
- przy zajęciu jezdni do 50% szerokości                                                               - 5,00 zł.,
- przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni                 -  8,00 zł.
Stawki opłat stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych wyżej ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego w wysokości                                                                                                               - 2,00 zł.

DLA DRÓG GMINNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MIASTA I GMINY ZŁOCIENIEC:

1)       za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia:
1) poza obszarem zabudowanym:
   w jezdni           -  50,00 zł.,
   poza jezdnią    -  20,00 zł.,
2) w obszarze zabudowanym:
  w jezdni             - 80,00 zł.,
  poza jezdnią      - 30,00 zł.,
3) na drogowym obiekcie inżynierskim  - 160,00 zł.,

2)       za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 za każdy dzień:
1)pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
           poza obszarem zabudowanym   -  0,20 zł.,
           w obszarze zabudowanym          -  0,50 zł.,

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innego obiektu niż określonego powyżej, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego    

                                                        -  0,40 zł.   /za wyjątkiem reklamy/,
3) reklamy     -  0,50 zł.,

3)       za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych, niż wymienione w pkt 1-3 uchwały Nr XXIV/193/2004 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 października 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Złocieniec:
- przy zajęciu jezdni do 20% szerokości                             - 2,00 zł.,
- przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości    - 4,00 zł.,
- przy zajęciu jezdni powyżej 50% do 100% szerokości  -  8,00 zł.,
- chodników, placów w ciągach dróg gminnych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszojezdnych, zatok postojowych i autobusowych                       -  1,00 zł.,
- pozostałych elementów pasa drogowego                                        -  0,50 zł.,

4)       przy zajęciu pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 1% stawek określonych w punkcie 1) ppkt. 1) i 2).

Zakup znaków skarbowych można dokonać w:

oddziale Banku BPH, PKO BP, Agencji PKO BP, Agencji Banku Spółdzielczego.

Wszelkie opłaty można dokonywać na konto urzędu bez prowizji w oddziale Banku PKO BP – ul.  Wolności w Złocieńcu.

konto nr: 84 1020 2847 0000 1202 0056 07 63

Miejsce złożenia dokumentów :
Urząd Miasta i Gminy w Złocieńcu

Sekretariat I p. pokój nr 11

ul. Stary Rynek 3; 78-520 Złocieniec

tel. (094) 36 – 720 – 22 / 33 / 44 / 66 / 99 /  fax 367-16-18

godziny urzędowania: pon, wt. śr. pt. 7.00-15.00; czw. 8.00-16.00

Referat odpowiedzialny za realizację zadania:

Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, pok. nr 24, 25.  

tel. (094) 36 – 720 – 22 / 33 / 44 / 66 / 99 / wew. 26, 41, 44.

Termin i sposób załatwienia sprawy :

·         Niezwłocznie - nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

Uwagi:

1)       podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy,

2)       w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w lokalu Straży Miejskiej w Złocieńcu.

Tryb odwoławczy:

·         Odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 86 poz. 958);

·         Uchwała Nr XV/131/2004 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19 marca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;

·         Uchwała Nr XXIV/193/2004 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 października 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Złocieniec;

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 1986r. Nr 6 poz. 33).

Adres www:

Niniejsza karta do pobrania również na stronie:

http://www.bip.zlocieniec.pl/ w zakładce „PORADNIK INTERESANTA”;

e-mail: poczta@zlocieniec.pl

Miejsce na notatki:

 

Opracował:

Anna Kuprowska

Data

26-07-2005

Sprawdził:

Leszek Modrzakowski

Data

  26-07-2005

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta i Gminy w Złocieńcu

Data

26-07-2005

Zarządzenie Nr 19/2005z dnia 26 lipca 2005

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty:

Antoni Szynal

Wprowadził do BIP:

Ireneusz Sabat

Data

29-08-2005 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 30-07-2010 13:51:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 25-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 30-07-2010 13:52:05