sesja LVI (30.06.2010r.)

KADENCJA 2006 - 2010 ( sesja LVI )

---------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR LVI/384/2010
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Złocieniec na 2010 rok.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
dochody budżetu
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki budżetu
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LVI/385/2010
 
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2009.
ZAŁĄCZNIK -
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LVI/386/2010
 
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR LVI/387/2010
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stare Worowo na lata 2007 – 2013.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LVI/388/2010
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kosobudy na lata 2007 – 2013.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LVI/389/2010
 
w sprawie utworzenia i uczestnictwa gminy Złocieniec w Stowarzyszeniu pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna”.
ZAŁĄCZNIK -
STATUT STOWARZYSZENIA „ZACHODNIOPOMORSKA SIEĆ TELEINFORMATYCZNA” Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LVI/390/2010
 
w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Gminę Słubice.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LVI/391/2010
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „Ulica Czaplinecka”.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na LVI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 30 czerwca 2010 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 20-07-2010 07:44:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 25-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 20-07-2010 13:42:42