w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej telekomunikacyjnej sieci dostępowej na terenie działek nr ewid. 217/2, 234, 230, 237/1, 217/1, 231, 238/1, 242/2, 242/3 obręb Rzęśnica gm. Złocieniec oraz 288/2, 286, 285, 284, 336, 276/1, 276/2, 277, 262/10, 144/2, 251, 229/4, 229/5, 227/1, 223, 208, 207/4, 201/7, 201/6, 201/5, 334, 200/1, 199/1, 186/3, 161/2, 169/4, 171, 264 obręb Kosobudy