sesja LIV (27.05.2010r.)

KADENCJA 2006 - 2010 ( sesja LIV )

---------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR LIV/377/2010
 
uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, o których mowa w art. 5 - 7, art. 27 ust. 2, 7 i 8 oraz art. 30 ust. 1- 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, Nr 6, poz. 33).
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR LIV/378/2010
 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Złocienieckiego Ośrodka Kultury za 2009 rok.
ZAŁĄCZNIK NR 01 -
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZŁOCIENIECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2009 ROK
ZAŁĄCZNIK NR 02 - BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2009 r.
ZAŁĄCZNIK NR 03 - BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2009 r. w złotych
ZAŁĄCZNIK NR 04 - Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku
ZAŁĄCZNIK NR 05 - Rachunek zysków i strat wariant porównawczy
ZAŁĄCZNIK NR 06 - Rachunek zysków i strat wariant porównawczy w złotych
ZAŁĄCZNIK NR 07 - ŚRODKI TRWAŁE 2009 ROK
ZAŁĄCZNIK NR 08 - oświadczenie dot. inwentaryzacji
ZAŁĄCZNIK NR 09 - ANALITYKA KONTA 225 na dzień 31.12.2009r.
ZAŁĄCZNIK NR 10 - ANALITYKA KONTA 202 na dzień 31.12.2009r.
ZAŁĄCZNIK NR 11 - ANALITYKA KONTA 201 na dzień 31.12.2009r.
ZAŁĄCZNIK NR 12 - Nota nr 1 do rachunku zysków i strat za 2009 rok
ZAŁĄCZNIK NR 13 - Rachunek zysków i strat wariant porównawczy /przekszt/
ZAŁĄCZNIK NR 14 - ZESTAWIENIE SALD KONT SYNTETYCZNYCH na dzień 31.12.2009 r.
ZAŁĄCZNIK NR 15 - Zestawienie zmian w funduszu jednostki
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LIV/379/2010
 
w sprawie zmiany jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2010 r. dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złocieńcu – zakładu budżetowego gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku)

UCHWAŁA NR LIV/380/2010
 
w sprawie utworzenia stowarzyszenia pod nazwą „Konwent Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy”.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LIV/381/2010
 
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Złocieniec oddanych w dzierżawę i użyczenie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Złocieńcu.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2010 r.)

UCHWAŁA NR LIV/382/2010
 
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Arkadiusza Sciurkowskiego na działalność Burmistrza Złocieńca.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na LIV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 27 maja 2010 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 01-07-2010 08:27:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 25-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 01-07-2010 09:19:08