sesja LII (29.04.2010r.)

KADENCJA 2006 - 2010 ( sesja LII )

-----------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR LII/367/2010
 
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2009 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Złocieńca z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2009.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC ZA 2009 ROK -strona tytułowa
ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za 2009 rok
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC ZA 2009 ROK -spis treści
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC ZA 2009 ROK -część opisowa
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC ZA 2009 ROK -spis załączników
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY: Złocieniecki Ośrodek Kultury w Złocieńcu
ZAŁĄCZNIK NR 01 - WYKONANIE DOCHODÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZAŁĄCZNIK NR 02 - WYKONANIE WYDATKÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZAŁĄCZNIK NR 03 - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZAŁĄCZNIK NR 04 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZAŁĄCZNIK NR 05 - REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
ZAŁĄCZNIK NR 06 - REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZAŁĄCZNIK NR 07 - WYKONANIE RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
ZAŁĄCZNIK NR 08 - REALIZACJA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZAŁĄCZNIK NR 09 - WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY I FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE
ZAŁĄCZNIK NR 10 - WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZAŁĄCZNIK NR 11 - WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR LII/368/2010
 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LII/369/2010
 
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR LII/370/2010
 
w sprawie utworzenia w szpitalu obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez rozplakatowanie na tablicach Urzędu Miejskiego w Złocieńcu)

UCHWAŁA NR LII/371/2010
 
w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicach Urzędu Miejskiego w Złocieńcu)

UCHWAŁA NR LII/372/2010
 
w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicach Urzędu Miejskiego w Złocieńcu)

UCHWAŁA NR LII/373/2010
 
w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych urządzeń użyteczności publicznej – pola namiotowego i campingowego na wyspie „Ostrów” nad jeziorem Siecino w obrębie Cieszyno, gmina Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR LII/374/2010
 
w sprawie opinii na temat połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Drawskiego.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na LII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 29 kwietnia 2010 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 30-06-2010 07:59:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 25-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 30-06-2010 10:39:17