sesja LI (25.03.2010r.)

KADENCJA 2006 - 2010 ( sesja LI )

-----------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR LI/356/2010
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec do roku 2015.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LI/357/2010
 
zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu oraz wiodących tematów sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w 2010 roku (plan pracy rady).
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LI/358/2010
 
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LI/359/2010
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LI/360/2010
 
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LI/361/2010
 
w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LI/362/2010
 
w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Złocieńcu pod tytułem „ Otwórzmy drzwi na świat”.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LI/363/2010
 
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR LI/364/2010
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Złocieniec na 2010 rok.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - dochody gminy Złocieniec
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki gminy Złocieniec
ZAŁĄCZNIK NR 3 - przychody i rozchody budżetu gminy Złocieniec w 2010r.
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Zmiany limitów wydatków Gminy Złocieniec na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na LI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 25 marca 2010 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 15-04-2010 09:34:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Inocenta Jakubik 19-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 30-06-2010 08:04:00