sesja XLIX (28.01.2010r.)

KADENCJA 2006 - 2010 ( sesja XLIX )

---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XLIX/339/2010
 
w sprawie stawki dotacji przedmiotowej udzielanej w roku 2010 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – zakładu budżetowego gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.)

UCHWAŁA NR XLIX/340/2010
 
w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Złocieńcu w strukturze Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2010 r.)

UCHWAŁA NR XLIX/341/2010
 
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2010 r.)

UCHWAŁA NR XLIX/342/2010
 
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Ireneusza Jakubowskiego na działalność Burmistrza Złocieńca.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLIX/343/2010
 
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Złocieniec w latach 2007 - 2012, zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec oraz zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XLIX/344/2010
 
w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XLIX/345/2010
 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.)

UCHWAŁA NR XLIX/346/2010
 
w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XLIX/347/2010
 
zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2010 r.)

UCHWAŁA NR XLIX/348/2010
 
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r., przy czym wnioski o przyznanie dotacji z budżetu gminy Złocieniec na rok 2010 r. będą przyznawane na podstawie niniejszej uchwały)

UCHWAŁA NR XLIX/349/2010
 
w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLIX/350/2010
 
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.)

UCHWAŁA NR XLIX/351/2010
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Złocieniec na rok 2010.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - dochody
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki
ZAŁĄCZNIK NR 3 - przychody i rozchody
ZAŁĄCZNIK NR 4 - limity wydatków gminy Złocieniec
ZAŁĄCZNIK NR 5 - limity wydatków gminy Złocieniec
ZAŁĄCZNIK NR 6 -  dotacje celowe
ZAŁĄCZNIK NR 7 - dotacje podmiotowe
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na XLIX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 28 stycznia 2010 roku

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 26-03-2010 07:59:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Inocenta Jakubik 19-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 15-04-2010 09:18:45