sesja XLV (26.11.2009r.)

KADENCJA 2006 - 2010 ( sesja XLV )

------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XLV/310/2009
 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego) 

UCHWAŁA NR XLV/311/2009
 
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XLV/312/2009
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2009.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - dochody
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 i kolejnych - po zmianach
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw 2009 r.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XLV/313/2009
 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stawno na lata 2009 - 2016 .
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XLV/314/2009
 
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Złocieniec ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego) 

UCHWAŁA NR XLV/315/2009
 
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego) 

UCHWAŁA NR XLV/316/2009
 
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Złocieniec przedszkoli publicznych.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.) 

UCHWAŁA NR XLV/317/2009
 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Cieszyno na lata 2009 - 2016 .
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XLV/318/2009
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stare Worowo na lata 2007 – 2013.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XLV/319/2009
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kosobudy na lata 2007 – 2013.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

------------------------------------------------------------------------------------------
LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na XLV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 26 listopada 2009 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 13-01-2010 08:25:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Inocenta Jakubik 30-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 13-01-2010 10:20:14