sesja XLIII (24.09.2009r.)

KADENCJA 2006 - 2010 ( sesja XLIII )

------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XLIII/285/2009
 
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XLIII/286/2009
 
w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego) 

 UCHWAŁA NR XLIII/287/2009
 
w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Złocieńcu.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Załącznik do Regulaminu Straży Miejskiej w Złocieńcu
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego) 

UCHWAŁA NR XLIII/288/2009
 
w sprawie założeń polityki budżetowej do opracowania projektu budżetu gminy Złocieniec na rok 2010.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XLIII/289/2009
 
w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XLIII/290/2009
 
w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysa sołectwa Lubieszewo.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XLIII/291/2009
 
w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług w oparciu o środki pochodzące z III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Porozumienie
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XLIII/292/2009
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2009.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Dochody gminy Złocieniec
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 i kolejnychpo zmianach
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

------------------------------------------------------------------------------------------
LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na XLIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 24 września 2009 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 03-11-2009 10:39:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Leszek Modrzakowski 12-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 03-11-2009 10:52:30