sesja XXXVIII (30.04.2009r.)

KADENCJA 2006 - 2010 ( sesja XXXVIII )

------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2009
 
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2008 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Złocieniec
z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2008.
ZAŁĄCZNIK - SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego) 

UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2009
 
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXXVIII/252/2009
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2009.
załącznik nr 1 i 2 - Wydatki budżetowe gminy Złocieniec na 2009 rok
załącznik nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 i kolejnych
załącznik nr 4 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXXVIII/253/2009
 
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu na lata 2009 – 2011.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXXVIII/254/2009
 
w sprawie udzielenia zgody na wniesienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec środków trwałych tj. obiektów budowlanych i urządzeń jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki.
ZAŁĄCZNIK
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXXVIII/255/2009
 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu - spółki z wyłącznym udziałem skarbu gminy Złocieniec 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXXVIII/256/2009
 
w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Złocieniec ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego) 

UCHWAŁA NR XXXVIII/257/2009
 
w sprawie sposobu finansowania remontów dróg gminnych na terenie miasta Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXXVIII/258/2009
 
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXXVIII/259/2009
 
w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki korzystania z kąpielisk w gminie Złocieniec .
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego) 

------------------------------------------------------------------------------------------
LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 30 kwietnia 2009 roku

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 20-05-2009 08:13:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Inocenta Jakubik 22-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 28-09-2009 07:30:00