sesja XXXIV (29.01.2009r.)

KADENCJA 2006 - 2010 ( sesja XXXIV )

------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XXXIV/217/2009
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2009.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXXIV/218/2009
 
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych gminy Złocieniec w 2009 roku.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXXIV/219/2009
 
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/220/2009
 
w sprawie regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Złocieńcu.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2009
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bobrowo na lata 2007 – 2013.
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/222/2009
 
zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2009.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.)

UCHWAŁA NR XXXIV/223/2009
 
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXXIV/224/2009
 
zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2009 rok.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2009
 
w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 dla Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2009
 
w sprawie zwolnienia od opłat za zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXXIV/227/2009
 
w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/228/2009
 
w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

------------------------------------------------------------------------------------------
LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 29 stycznia 2009 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 16-02-2009 08:33:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 11-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 27-02-2009 14:17:37