Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Obwieszczenie SKO w Koszalinie, że decyzja Burmistrza Złocieńca z dnia 14 stycznia 2014 r.została utrzymana w mocy 2014-03-14 12:04:11
Obwieszczenie dla stron postępowania o przesłaniu materiałów do SKO 2014-02-13 11:09:31
Obwieszczenie dla społeczeństwa o przesłaniu materiałów do SKO 2014-02-13 11:09:00
0bwieszczenie dla SPOŁECZEŃSTWA o wydaniu odmownej decyzji ooś dot. Budowy zespołu elektrowni wiatrowych w m. Rzęśnica 2014-01-22 08:02:40
0bwieszczenie dla STRON POSTĘPOWANIA o przedłużonym terminie na wydanie decyzji ooś 2013-11-19 14:18:41
0bwieszczenie dla SPOŁECZEŃSTWA o przedłużonym terminie na wydanie decyzji ooś 2013-11-19 14:17:45
Zawiadomienie Społeczeństwa i Stron postępowania o WYDANEJ decyzji na Zakład Przetwórstwa Ryb w Złocieńcu 2013-10-16 10:30:26
Zawiadomienie stron postępowania o ZAKOŃCZENIU ZBIERANIA MATERIAŁU DOWODOWEGO w sprawie budowy zespołu elektrowni wiatrowych w m. Rzęśnica, gm. Złocieniec 2013-10-02 07:59:49
Obwieszczenie dla Społeczeństwa o ZAKOŃCZENIU zbierania materiału dowodowego w spr. budowy zespołu elektrowni wiatrowych w m. Rzęśnica gm. Złocieniec 2013-10-02 07:57:19
Obwieszczenie dla stron o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zakład Przetwórstwa Ryb w Złocieńcu 2013-08-22 09:29:23
Obwieszczenie dla społeczeństwa o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zakład Przetwórstwa Ryb w Złocieńcu 2013-08-22 09:28:26
Obwieszczenie dla stron o wystąpieniu do organów współdziałających przesyłając im raport 2013-07-24 10:49:36
Obwieszczenie dla społeczeństwa o wystąpieniu do organów współdziałających w związku ze złożonym raportem OOŚ 2013-07-24 10:47:08
zawiadomienie Burmistrza dla stron postępowania o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia dot. elektrowni fotowoltaicznej w gm. Złocieniec 2013-07-19 10:13:36
obwieszczenie Burmistrza o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia dot. elektrowni fotowoltaicznej w gm. Złocieniec 2013-07-19 10:10:30
Obwieszczenie Burmistrza o ujednoliceniu odległości elektrowni wiatrowych, odpowiedziach na uwagi i przesłaniu PPIS w sprawie budowy zespołu elektrowni wiatrowych w m. Rzęśnica, gm. Zł-c 2013-07-18 11:35:01
Zawiadomienie stron postępowania o ujednoliceniu odległości elektrowni wiatrowych i odpowiedzi na uwagi w sprawie budowy zespołu elektrowni wiatrowych w m. Rzęśnica, gm. Zł-c 2013-07-18 11:31:10
Obwieszczenie Burmistrza Złocieńca o podjęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Zakład Przetwórstwa Ryb w Złocieńcu 2013-07-05 10:35:56
zawiadomienie stron postępowania o przesłaniu do RDOŚ i PPIS sprostowanej przez inwestora omyłki w uzupełnieniu raportu w sprawie budowy zespołu elektrowni wiatrowych w m. Rzęśnica, gm. Złocieniec 2013-06-13 14:31:08
ogłoszenie Burmistrza Złocieńca o przesłaniu do RDOŚ i PPIS sprostowanej przez inwestora omyłki w uzupełnieniu raportu w sprawie budowy zespołu elektrowni wiatrowych w m. Rzęśnica, gm. Złocieniec 2013-06-13 14:28:04
zawiadomienie stron postępowania o przesłaniu do RDOŚ i PPIS uzupełnienia raportu w sprawie budowy zespołu elektrowni wiatrowych w m. Rzęśnica, gm. Zł-c 2013-06-04 13:54:42
ogłoszenie Burmistrza Złocieńca o przesłaniu do RDOŚ i PPIS uzupełnienia raportu w sprawie budowy zespołu elektrowni wiatrowych w m. Rzęśnica, gm. Złocieniec 2013-06-04 13:39:12
Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o PODJĘCIU postępowania na wniosek Inwestora dla przedsięwzięcia pn. Zespół elektrowni wiatrowych w m. Rzęśnica, gm. Złocieniec 2013-06-03 10:30:19
Obwieszczenie Burmistrza Złocieńca o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 4 MW dz. nr 38/9 w miejscowości Złocieniec, gm. Złocieniec 2013-05-23 15:03:19
Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania na wniosek Inwestora dla przedsięwzięcia pn. Zesoł elektrowni wiatrowych w m. Rzęśnica, gm. Złocieniec 2013-04-18 09:32:46
Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia pn. Zakład Przetwórstwa Ryb w Złocieńcu 2013-04-09 10:23:15
Ogłoszenie o spotkaniu w sprawie Zespołu Elektrowni wiatrowych w m. Rzęśnica, gm. Złocieniec. 2013-04-04 11:55:47
Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddział. na środ. dla przedsięwzięcia pn. Zakład Przetwórstwa Ryb w Złocieńcu 2013-03-04 14:26:23
Obwieszczenie Burmistrza Złocieńca o uzupełnieniu raportu o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. budowa zespołu elektrowni wiatrowych w m. Rzęśnica, gm. Złocieniec 2013-02-27 12:07:06
Obwieszczenie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn.Budowa farmy wiatrowej o mocy 6MW (trzy turbiny), na terenie wsi Darskowo, gm. Złocieniec 2013-02-19 14:13:55
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą : budowa farmy wiatrowej o mocy 6MW (trzy turbiny), na terenie wsi Darskowo, gm. Złocieniec 2013-02-19 14:10:41
Obwieszczenie Burmistrza Złocieńca o przesunięciu terminu wydania decyzji i przyczynach w sprawie dot. budowy zespołu elektrowni wiatrowych w m. Rzęśnica, gm. Złocieniec - dokument stracił ważność 2013-02-08 13:44:37
Zawiadomienie dla Stron postępowania o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie przedsięwzięcia pn: budowa farmy wiatrowej o mocy 6MW (trzy turbiny), na terenie wsi Darskowo, gm. Złocieniec - dokument stracił ważność 2013-01-24 10:09:07
Ogłoszenie dot. przedsięwzięcia poleg. na : budowie farmy wiatrowej o mocy 6MW (trzy turbiny), na terenie wsi Darskowo, gm. Złocieniec - dokument stracił ważność 2013-01-09 10:20:30
Zawiadomienie dla Stron postępowania dot. przedsięwzięcia poleg. na : budowie farmy wiatrowej o mocy 6MW (trzy turbiny), na terenie wsi Darskowo, gm. Złocieniec - dokument stracił ważność 2013-01-09 10:16:44
zawiadomienie dla stron postępowania - zespół elektrowni wiatrowych w Rzęśnicy 2012-11-07 12:10:56
ogłoszenie dla społeczeństwa o przeprowadzanej ocenie oddziaływania na środowisko - zespół elektrowni wiatrowych w Rzęśnicy 2012-11-07 11:37:40
Obwieszczenie - zespół elektrowni wiatrowych w Rzęśnicy 2012-10-30 13:58:10
zawiadomienie - zespół elektrowni wiatrowych w Rzęśnicy 2012-10-02 12:56:31
ogłoszenie - zespół elektrowni wiatrowych w Rzęśnicy 2012-10-02 12:55:36
obwieszczenie - farma wiatrowa w Darskowie 2012-10-02 12:40:46
zawiadomienie - farma wiatrowa w Darskowie 2012-07-04 14:55:56
ogłoszenie - farma wiatrowa w Darskowie 2012-07-04 14:54:23
Ogłoszenie o wydaniu postanowienia - wydobywanie kruszywa naturalnego metodą odkrywkową na działce nr 119/1 w obrębie Bobrowo 2012-04-16 13:38:27
Ogłoszenie o wydaniu postanowienia -stacja paliw przy ul. Włókienniczej 2011-09-13 14:03:36
Zawiadomienie o budowie elektrociepłowni na biogaz w m. Złocieniec 2011-02-04 14:30:05
Obwieszczenie o budowie elektrociepłowni na biogaz w m. Złocieniec. 2011-02-04 14:28:20
Obwieszczenie o budowie elektrociepłowni na biogaz w m.Darskowo na dz. nr 81/28 obr. Darskowo gm. Złocieniec. 2011-02-02 14:11:40
Zawiadomienie o budowie elektrociepłowni na biogaz w m. Darskowo na dz. nr 81/2 w obr. Darskowo gm. Złocieniec 2011-02-02 14:09:53
ogłoszenie o przeprowadzanej ocenie oddziaływania na środowisko - biogazownia w Złocieńcu 2010-12-14 13:47:00
zawiadomienie ston dot. prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie budowy biogazowni w Złocieńcu 2010-12-14 13:45:59
ogłoszenie o przeprowadzanej ocenie oddziaływania na środowisko - biogazownia 2010-12-09 13:19:02
zawiadomienie ston dot. prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie budowy biogazowni w Darskowie 2010-12-09 13:17:43
Zawiadomienie - budowa elektrociepłowni na biogaz w Darskowie 2010-08-31 10:17:25
Ogłoszenie - budowa elektrociepłowni na biogaz w Darskowie 2010-08-31 10:16:51
Ogłoszenie z dn. 11.02.2009r. 2009-02-11 14:58:29