sesja XXXII (18.12.2008r.)

KADENCJA 2006 - 2010 ( sesja XXXII )

------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XXXII/205/2008
 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2009.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Złocieniec) 

UCHWAŁA NR XXXII/206/2008
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2008.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXXII/207/2008
 
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego) 

UCHWAŁA NR XXXII/208/2008

w sprawie udzielenia zgody na wniesienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec środków trwałych tj. obiektów budowlanych i urządzeń jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXII/208/2008
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXXII/209/2008
 
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2009.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.) 

UCHWAŁA NR XXXII/210/2008
 
w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2009.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.) 

UCHWAŁA NR XXXII/211/2008
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.) 

UCHWAŁA NR XXXII/212/2008
 
w sprawie harmonogramu oraz wiodących tematów sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w 2009 roku (plan pracy rady).
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXXII/213/2008
 
w sprawie planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2009 rok.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXXII/214/2008
 
w sprawie przystąpienia gminy Złocieniec do realizacji wspólnie z Powiatem Drawskim projektu dotyczącego wykonania termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej będących własnością gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXXII/215/2008
 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się art. 191 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

------------------------------------------------------------------------------------------
LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na XXXII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 18 grudnia 2008 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 12-01-2009 11:24:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 28-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 13-01-2009 10:12:21