sesja XXXI (27.11.2008r.)

KADENCJA 2006 - 2010 ( sesja XXXI )

------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XXXI/199/2008
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2008.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXXI/200/2008
 
w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec, w drodze regulaminu, wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na rok 2009.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r.) 

UCHWAŁA NR XXXI/201/2008
 
w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego) 

UCHWAŁA NR XXXI/202/2008
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „Zamkowa”..
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXXI/203/2008
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec udzielanych w ramach pomocy de minimis.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego) 

UCHWAŁA NR XXXI/204/2008
 
w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

------------------------------------------------------------------------------------------
LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na XXXI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 27 listopada 2008 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 12-01-2009 11:07:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 28-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 12-01-2009 11:25:07