sesja XXIX (30.10.2008r.)

KADENCJA 2006 - 2010 ( sesja XXIX )

------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XXX/185/2008

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań gminy Złocieniec w 2009 roku.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXX/186/2008

w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2008.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXX/187/2008

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXX/188/2008

w sprawie zgody na uczestnictwo gminy Złocieniec w częściowym pokryciu wydatków inwestycyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXX/189/2008

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.) 

UCHWAŁA NR XXX/190/2008

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.) 

UCHWAŁA NR XXX/191/2008

w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym, dla celów podatku leśnego.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.) 

UCHWAŁA NR XXX/192/2008

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości odpowiadających warunkom określonym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową, w których pobiera się opłatę miejscową, wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.) 

UCHWAŁA NR XXX/193/2008

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.) 

UCHWAŁA NR XXX/194/2008

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, o których mowa w art. 5 i art. 27 ust. 1 – 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192 poz. 1378, z 2008 r. Nr 134, poz. 850).
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego) 

------------------------------------------------------------------------------------------
LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na XXIX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 30 października 2008 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 09-01-2009 09:40:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 28-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 09-01-2009 09:54:43