sesja XXVII (25.09.2008r.)

KADENCJA 2006 - 2010 ( sesja XXVII )

------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XXVII/173/2008

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Drawsku Pomorskim na kadencję 2008-2011.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXVII/174/2008

w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2008.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ) 

UCHWAŁA NR XXVII/175/2008

ww sprawie założeń polityki budżetowej do opracowania projektu budżetu gminy Złocieniec na rok 2009.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXVII/176/2008

uchylająca uchwałę w sprawie zasad polityki podatkowej gminy Złocieniec na lata 2008 – 2010.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r) 

UCHWAŁA NR XXVII/177/2008

w sprawie nadania nazw ulicom
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXVII/178/2008

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę .
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXVII/179/2008

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - „Włókiennicza”.
ZAŁĄCZNIK NR 3
ZAŁĄCZNIK NR 4

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego) 

UCHWAŁA NR XXVII/180/2008

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec.
ZAŁĄCZNIK Nr 1
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXVII/181/2008

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „Elektrownie wiatrowe w Darskowie”.
ZAŁĄCZNIK Nr 1
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

------------------------------------------------------------------------------------------
LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na XXVII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 25 września 2008 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 28-10-2008 14:04:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 28-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 28-10-2008 14:37:29