sesja XXIII (24.04.2008r.)

KADENCJA 2006 - 2010 ( sesja XXIII )

------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XXIII/146/2008 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2007 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Złocieniec z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2007 .
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)
 

UCHWAŁA NR XXIII/147/2008 

w sprawie ustalenia miejscowości odpowiadających warunkom określonym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową, w których pobiera się opłatę miejscową, wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2008 r..) 

UCHWAŁA NR XXIII/148/2008 

w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2008.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

UCHWAŁA NR XXIII/149/2008 

w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego) 

UCHWAŁA NR XXIII/150/2008 

w sprawie nie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia) 

-----------------------------------------------------------------------------------
LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na XXIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 24 kwietnia 2008 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 30-06-2008 10:24:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 27-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 30-06-2008 11:14:59