sesja XX (28.02.2008r.)

KADENCJA 2006 - 2010 ( sesja XX )

------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XX/131/2008

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec, w drodze regulaminu, wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na rok 2008
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r..)

UCHWAŁA NR XX/132/2008

w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2008 r..)

UCHWAŁA NR XX/133/2008

w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złocieniec ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XX/134/2008

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.)-----------------------------------------------------------------------------------
LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na XX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 28 lutego 2008 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 25-03-2008 07:37:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 18-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 18-04-2008 07:33:18