sesja XIV (25.10.2007r.)

KADENCJA 2006 - 2010 ( sesja XIV )

------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XIV/85/2007

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim na kadencję 2008-2011
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XIV/86/2007

w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2007
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XIV/87/2007
w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań gminy Złocieniec w 2008 roku.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XIV/88/2007

w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Złocieniec oddanych w dzierżawę i użyczenie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Złocieńcu.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XIV/89/2007

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec udzielanych w ramach pomocy de minimis.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2007 r..)

UCHWAŁA NR XIV/90/2007

w sprawie zasad polityki podatkowej gminy Złocieniec na lata 2008 – 2010.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.)

UCHWAŁA NR XIV/91/2007

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „Kosobudy”.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XIV/92/2007

w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Złocieńcu oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. oraz informacji o skutku niedopełnienia tego obowiązku .
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XIV/93/2007

w sprawie zgody na udzielenia poręczenia zobowiązań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XIV/94/2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)


-----------------------------------------------------------------------------------
LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na XIV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 25 października 2007 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 08-11-2007 13:17:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 22-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 14-11-2007 07:52:56