sesja V ( 28.02.2007 )

KADENCJA 2006 - 2010 ( sesja V ) 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr V/33/2006

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr V/34/2006

w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników samorządowych.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA Nr V/35/2006

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego „Pomerania”..
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA Nr V/36/2006

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Złocieniec.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr V/37/2006

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłącznym udziałem skarbu gminy Złocieniec pod firmą Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr V/38/2006

zmieniająca uchwałę w sprawie sieci publicznych przedszkoli na terenie gminy Złocieniec.
( Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA Nr V/39/2006

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
( Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA Nr V/40/2006

zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego oraz zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
( Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego )

UCHWAŁA Nr V/41/2006

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
( Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA Nr V/42/2006

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Złocieniec w latach 2007 – 2012, zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec oraz zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
( Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego )

UCHWAŁA Nr V/43/2006

w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Pojezierze Drawskie.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr V/44/2006

w sprawie niestwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)


 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na V Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 28 lutego 2007 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 06-03-2007 09:51:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 06-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 19-03-2007 11:17:16