sesja III ( 28.12.2006 )

KADENCJA 2006 - 2010 ( sesja III ) 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr III/17/2006

w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2006.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr III/18/2006

w sprawie stawek dotacji przedmiotowych z budżetu gminy Złocieniec dla zakładów budżetowych gminy Złocieniec.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr III/19/2006

w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec, w drodze regulaminu, wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na rok 2007r..
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr III/20/2006

w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Złocieniec.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr III/21/2006

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr III/22/2006

w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr III/23/2006

w sprawie udzielenia zgody na wniesienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec środka trwałego tj. obiektów budowlanych i urządzeń będących elementami oczyszczalni ścieków w Złocieńcu jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr III/24/2006

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „Elektrownie wiatrowe w Darskowie”.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr III/25/2006

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „ulica Dworcowa”.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr III/26/2006

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych .
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr III/27/2006

w sprawie harmonogramu oraz wiodących tematów sesji Rady Miejskiej
w Złocieńcu w 2007 roku.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr III/28/2006

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na III Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 28 grudnia 2006 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 09-01-2007 09:34:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 09-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 29-01-2007 13:34:16