sesja XLVI (31.05.2006r.)

KADENCJA 2002 - 2006 ( sesja XLVI )


UCHWAŁA Nr XLVI/316/2006

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Złocienieckiego Ośrodka Kultury za 2005 rok.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XLVI/317/2006

w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2006 .
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

 

UCHWAŁA Nr XLVI/318/2006

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków .
(
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego )

 UCHWAŁA Nr XLVI/319/2006

w sprawie przejęcia przekazanych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową na własność gminy Złocieniec urządzeń infrastruktury .
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  )

 

UCHWAŁA Nr XLVI/320/2006

w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec .
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

 

UCHWAŁA Nr XLVI/321/2006

w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec .
(
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

 

UCHWAŁA Nr XLVI/322/2006

w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec .
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

 

UCHWAŁA Nr XLVI/323/2006

w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

 UCHWAŁA Nr XLVI/324/2006

w sprawie zgody na umorzenie wierzytelności .
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

 

UCHWAŁA Nr XLVI/325/2006

w sprawie zgody na umorzenie wierzytelności .
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

 

UCHWAŁA Nr XLVI/326/2006

w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w zakresie umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa przypadających gminie Złocieniec lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych .
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego )

 UCHWAŁA Nr XLVI/327/2006

zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006 .
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

UCHWAŁA Nr XLVI/328/2006

w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski..
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na XLVI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 31 maja 2006 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 08-01-2007 13:30:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 08-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 08-01-2007 14:57:45