sesja XLV (27.04.2006r.)

KADENCJA 2002 - 2006 ( sesja XLV )


 

UCHWAŁA Nr XLV/305/2006

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2005.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego )

 

UCHWAŁA Nr XLV/306/2006

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i  Gminy Złocieniec z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2005.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

 

UCHWAŁA Nr XLV/307/2006

w sprawie powołania komisji organizacyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu.
(
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XLV/308/2006

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty miejscowej i sposobu jej poboru.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego )

 

UCHWAŁA Nr XLV/309/2006

w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego gminy Złocieniec na lata 2006 – 2008.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

 

UCHWAŁA Nr XLV/310/2006

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
(
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

 

UCHWAŁA Nr XLV/311/2006

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu na lata 2006 – 2008.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

 

UCHWAŁA Nr XLV/312/2006

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „ulica  Drawska”.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

 UCHWAŁA Nr XLV/313/2006

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „Zatorze I”.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

 

UCHWAŁA Nr XLV/314/2006

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

 

UCHWAŁA Nr XLV/315/2006

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Złocieniec oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na XLV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 27 kwietnia 2006 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 08-01-2007 13:30:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 08-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 08-01-2007 14:56:06