sesja XLIII (23.02.2006r.)

KADENCJA 2002 - 2006 ( sesja XLIII )


 

UCHWAŁA Nr XLIII/289/2006

w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2006.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

 

UCHWAŁA Nr XLIII/290/2006

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
(
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. )

 

UCHWAŁA Nr XLIII/291/2006

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz opinii
w sprawie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
(
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XLIII/292/2006

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec obszaru w miejscowości Cieszyno  „Wyspa Ostrów”.
ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 2

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

 

UCHWAŁA Nr XLIII/293/2006

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Złocieniec na lata 2005 – 2007.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

 

UCHWAŁA Nr XLIII/294/2006

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006.
(
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.)

 UCHWAŁA Nr XLIII/295/2006

w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
(
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. )

 

UCHWAŁA Nr XLIII/296/2006

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na XLIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 23 lutego 2006 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 08-01-2007 13:29:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 08-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 08-01-2007 14:54:02